نوشته های اخیر

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-سایر روش‎های تحلیلی

 پرسش از خبرگان (تحلیل‌های قضاوتی) با توجه به کمبود داده، اطلاعات، دانش و شواهد معتبر مستقیم از جامعه، روش‌های قضاوتی، عملاً محبوب‌ترین روش‌ها در سیاست‌های فرهنگی-اجتماعی در کشور ما است. از نقاط قوت این روش‌ها آن است که عملاً فرایند شناخت از جامعه را بسیار ساده‌تر و در دسترس‌تر می‌کند. همچنین نوعی اجماع‌سازی و مراوده […]

Read More

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل‎های اقتصادی

در تحلیل‌های اقتصادی دنبال این هستیم که بفهمیم آیا منافع اجرای یک سیاست برای کل جامعه، بیشتر از هزینه‌های آن هست یا خیر. در برخی از کشورها، منافع و هزینه‌های سیاست‌های اجتماعی، در اسناد پشتیبان و تحلیلی مربوطه با استفاده از شاخص‌های مالی اندازه‌گیری شده و در تصمیمات سیاستی اثرگذار است. در این یادداشت می‌بینیم […]

Read More

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل اثرات جانبی

به نظر شما، آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، یک سیاست تغییر رفتار موفق بوده است یا خیر؟ افراد به این پرسش، پاسخ‌های متنوعی می‌دهند! می‌توان گفت هم بله، هم خیر. از طرفی واقعاً موجب تغییر رفتار شده است ولی از طرف دیگر… در بسیاری از مواقع، سیاست‌های ما اجرا می‌شود و به اهداف تعیین‌شده […]

Read More

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل پذیرش عمومی

بسیاری از سیاست‌های تغییر رفتار، از طرف جامعه با مقاومت روبرو می‌شوند. شهروندان بسیاری از مواقع دوست ندارند که کسی رفتار آنها را تغییر دهد، دیگر چه برسد به حکومت! چگونه می‌توانیم میزان پذیرش عمومی یک سیاست را تحلیل کنیم؟ در این یادداشت، یک چارچوب ساده برای تحلیل پذیرش اجتماعی و مثالی از یک مداخله […]

Read More

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تهیه مدل‌های منطقی

  در دو یادداشت قبلی (تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار-شناخت جامعه و تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار-شناخت سیستمی رفتار)، به شناخت جامعه با دو رویکرد پرداختیم: مطالعات روان‌شناختی و مطالعات سیستمی. با شناخت جامعه، می‌فهمیم که علل و عوامل رفتارهای کنونی و موانع تغییر رفتارها چه هستند. اما این شناخت، چگونه می‌تواند به ما در تدوین سیاست کمک کند؟ […]

Read More

تحلیل سیاست‏‎های تغییر رفتار-بخش‌بندی جامعه

همان‌طور که بیان شد، برای شناخت بهتر جامعه، باید ابتدا آن را بخش‌بندی[۱] نمود تا رفتارها و عوامل مؤثر بر آن، برای بخش‌های مختلف جامعه به‌صورت مجزا مطالعه و درنهایت نیز برای هر بخش، سیاست متناسب با آن طراحی گردد؛ چرا که اولاً همان‌طور که قبلاً اشاره شد، یک نسخه را نمی‌توان برای همه اقشار […]

Read More