مدیریت تغییر

ارسال شده در

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری هر سیاست بزرگ جدید یا تغییر مهم در سیاست‌های موجود، مستلزم تغییر سازمان دولت و مخصوصاً دستگاه‌های اجرایی است؛ معمولاً برای اجرای هر سیاست، نیاز به فرایندهای جدید، نظام‌های جدید، و شغل‌های جدید به وجود می‌آید که دستگاه اجرایی باید خود را برای آنها آماده کند. مدیریت مسائل مربوط به تغییر […]

Read More

قدرت و سیاست

 علیرضا نفیسی یکی از منظرهای مهم تحلیل رفتارهای درون‌سازمانی و بین‌سازمانی، منظر قدرت و سیاست است. قدرت را به این صورت تعریف کرده‌اند: «ظرفیتی است که یک فرد می‌تواند بر دیگری تأثیر بگذارد». سیاست نیز به اقداماتی که طی آنها قدرت افزایش می‌یابد یا اعمال می‌شود، اشاره دارد. در دیدگاه قدرت به رفتار سازمانی، هر […]

Read More

نظام‌های مدیریت منابع انسانی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری سال‌هاست که برخی از صاحب‌نظران در مورد سیر نزولی جذب و نگهداشت افراد نخبه و متخصص کشور در بخش عمومی (دولتی) هشدار می‌دهند و آنچه بسیاری از ما آن را احساس می‌کنیم، کارآمدی نسبتاً پایین بدنه کارشناسی و اجرایی در بخش عمومی کشور است. بسیاری از نیروهای لایق، باسواد و دغدغه‌مند […]

Read More

مدیریت جلسات

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری در این یادداشت‌ها، تلاش کردیم که مخاطبان محترم را با موضوعات متنوعی در فرایند سیاست‌گذاری تغییر رفتار آشنا نماییم؛ ابزارهای سیاست‌گذاری رفتار، روش تحلیل و ارزیابی سیاست‌های تغییر رفتار و ساختارها و سازوکارهای اجرای این سیاست‌ها از جمله موضوعاتی بود که به آنها پرداختیم. رفتار مردم و شهروندان، موضوع اصلی سیاست‌گذاری […]

Read More

ساختارها و سازوکارهای ارزیابی و نظارت

 علیرضا نفیسی،محسن اشعاری، سعید طهماسبی در یادداشت‌های پیشین به بحث‌های فنی و تحلیلی در زمینه ارزیابی سیاست پرداختیم. این روش‌ها باید در یک فرایند و سازوکار از پیش مشخص شده پیاده‌سازی شود؛ مثلاً در بحث از سازوکارهای ارزیابی باید به سؤالاتی از این قبیل پاسخ داده شود: داده‌ها باید از کجا تهیه شود و ارزیاب […]

Read More

کارگزاران تحلیل

 علیرضا نفیسی، سعید طهماسبی در یادداشت‌های پیشین بحث‌های فراوانی پیرامون چگونگی تحلیل سیاست‌ها انجام دادیم و در قسمت قبل مروری بر نهادهای تحلیل داشتیم؛ اما آنچه تاکنون کمتر به آن پرداخته شد، «عامل» تحلیل است یا به‌طور ضمنی، کارشناسان دستگاه‌های دولتی و سیاست‌گذاری را مدنظر قرار می‌دادیم. اما در بسیاری از مواقع، به علت محدودیت […]

Read More