تدوین یک برنامه اقدام (سند سیاستی) در سیاست‌های رفتاری

 آیا اینکه «چه کسی» خواسته‌ای از ما داشته باشد، در تصمیم و رفتار ما تفاوتی ایجاد می‌کند؟ «اعتماد» مردم به حاکمیت، عاملی تعیین‌کننده در موفقیت سیاست‌های عمومی است. آیا می‌توان در شرایط بی‌اعتمادی به حاکمیت، به روش‌هایی برای اثرگذاریِ بیشتر بر رفتارهای شهروندان اندیشید؟  چقدر از رفتارهای روزمره ما تحت تأثیر انتظارات و خواسته‌های اطرافیان […]

Read More

معرفی برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: معماری انتخاب

در دو یادداشت قبل، به معرفی ۵ ابزار مفید در سیاست‌گذاری تغییر رفتار (مشوق‌ها، تعهدات، ابزارهای زبانی، هم‌نشینان و هنجارها) و برخی قانون‌مندی‌های مربوط به آنها پرداختیم. در این یادداشت که آخرین قسمت از این سری است، به معرفی مجموعه‌ای از ابزارها با منطق مشترک «معماری انتخاب» خواهیم پرداخت. حکومت با طراحی سازوکارها و ساختارها، […]

Read More

معرفی برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: هم‌نشینان، گروه‌های مرجع و هنجارها

 آیا اینکه «چه کسی» خواسته‌ای از ما داشته باشد، در تصمیم و رفتار ما تفاوتی ایجاد می‌کند؟ «اعتماد» مردم به حاکمیت، عاملی تعیین‌کننده در موفقیت سیاست‌های عمومی است. آیا می‌توان در شرایط بی‌اعتمادی به حاکمیت، به روش‌هایی برای اثرگذاریِ بیشتر بر رفتارهای شهروندان اندیشید؟  چقدر از رفتارهای روزمره ما تحت تأثیر انتظارات و خواسته‌های اطرافیان […]

Read More

برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: مشوق‌های درونی، اخذ تعهد، ابزارهای زبانی

می‌خواهیم در چند یادداشت کوتاه، برخی از ابزارهای مفید و پرکاربرد سیاست‌گذاری رفتاری را به همراه نمونه‌های موردی واقعی ارائه کنیم. در این یادداشت، سه ابزار را معرفی می‌کنیم: مشوق‌ها، تعهدات و زبان! از نگاه رفتاری، مشوق‌ها باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟ و ببینید: چگونه برای کاهش مصرف انرژی در امریکا و همچنین تشویق به […]

Read More

برخی چارچوب‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری-مقدمه

یک سیاست‌گذار رفتاری، برای بهبود یک مسئله اجتماعی، به چه تیپ راه‌حل‌هایی می‌اندیشد؟ کتاب‌ها و مقالات فراوانی تاکنون به موضوع اقتصاد رفتاری پرداخته‌اند. اما آیا به‌طور خاص برای سیاست‌گذاری و حکمرانی با رویکرد رفتاری، چارچوب‌هایی ارائه شده است؟  در این یادداشت، با دو چارچوب از اعضای «تیم بینش‌های رفتاری» اداره کابینه انگلستان آشنا شوید.  و […]

Read More

مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری تغییر رفتار

 سیاست‌گذاری تغییر رفتار چیست؟ آیا یک حوزه جدید سیاست‌گذاری عمومی در کنار سایر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی، آموزشی و… است؟  رفتارهای روزمره ما، تحت تأثیر چه عواملی شکل می‌گیرد؟  حکومت از چه ابزارهای مناسبی برای سیاست‌گذاری تغییر رفتار شهروندان برخوردار است؟  آیا می‌توان با تغییراتی کوچک و کم‌هزینه، تأثیرات قابل توجهی بر رفتارهای شهروندان گذاشت؟ […]

Read More