نوشته های اخیر

برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: مشوق‌های درونی، اخذ تعهد، ابزارهای زبانی

می‌خواهیم در چند یادداشت کوتاه، برخی از ابزارهای مفید و پرکاربرد سیاست‌گذاری رفتاری را به همراه نمونه‌های موردی واقعی ارائه کنیم. در این یادداشت، سه ابزار را معرفی می‌کنیم: مشوق‌ها، تعهدات و زبان! از نگاه رفتاری، مشوق‌ها باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟ و ببینید: چگونه برای کاهش مصرف انرژی در امریکا و همچنین تشویق به […]

Read More

برخی چارچوب‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری-مقدمه

یک سیاست‌گذار رفتاری، برای بهبود یک مسئله اجتماعی، به چه تیپ راه‌حل‌هایی می‌اندیشد؟ کتاب‌ها و مقالات فراوانی تاکنون به موضوع اقتصاد رفتاری پرداخته‌اند. اما آیا به‌طور خاص برای سیاست‌گذاری و حکمرانی با رویکرد رفتاری، چارچوب‌هایی ارائه شده است؟  در این یادداشت، با دو چارچوب از اعضای «تیم بینش‌های رفتاری» اداره کابینه انگلستان آشنا شوید.  و […]

Read More

مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری تغییر رفتار

 سیاست‌گذاری تغییر رفتار چیست؟ آیا یک حوزه جدید سیاست‌گذاری عمومی در کنار سایر حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، صنعتی، آموزشی و… است؟  رفتارهای روزمره ما، تحت تأثیر چه عواملی شکل می‌گیرد؟  حکومت از چه ابزارهای مناسبی برای سیاست‌گذاری تغییر رفتار شهروندان برخوردار است؟  آیا می‌توان با تغییراتی کوچک و کم‌هزینه، تأثیرات قابل توجهی بر رفتارهای شهروندان گذاشت؟ […]

Read More

بینش‌هایی برای یک سیاست خوب تغییر رفتار

امروزه در کشور می‌توان سندها و سیاست‌های متعددی را مشاهده نمود که معطّل و زمین‌مانده‌اند و مجریان، آن‌ها را «اجرایی» نمی‌دانند یا پس از اجرا، اثربخشی لازم را در جامعه ندارند. شاید بتوان گفت یک علت عمده این مشکلات، ناشی از یک عامل ساده است: نبود یک برنامه اقدامِ عملیاتی و مؤثر. در دسته اول […]

Read More

تحلیل و کارشناسی در تدوین سیاست‌ها

برای بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌ها، هم می‌توان به محتوای برنامه اقدام توجه کرد و هم فرایند و چگونگی تدوین آن‌ها را بررسی نمود. رویکرد کلی یادداشت‌های دسته نخست، بررسی مسئله از دیدگاه اول بود؛ اما در این دسته، از دیدگاه دوم به موضوع نگاه می‌کنیم که در آن به پرسش‌هایی از این قبیل پاسخ خواهیم […]

Read More

سازماندهی تدوین و اجرای سیاست‌ها

در این دسته از یادداشت‌ها، نحوه طراحی مؤثر ساختارهای رسمی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های بخش محلی، استفاده از مشارکت‌های مردمی و مراوده با مؤسسات و نهادهای ذی‌نفع مورد بحث قرار می‌گیرد. فعلاً در حال انتشار یادداشت‌هایی در دسته «سیاست خوب» هستیم و در آینده در این دسته، یادداشت‌هایی منتشر خواهیم کرد.

Read More