تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-سایر روش‎های تحلیلی

در این یادداشت قصد داریم پرونده تحلیل‌های پیشینی را فعلاً ببندیم!  یک دسته از روش‌های تحلیل بسیار متداول در کشور ما، روش‌های مبتنی بر قضاوت خبرگان است: مصاحبه، گروه کانونی، دلفی و… در این یادداشت ابتدا با روش دلفی سیاستی (Policy Delphi) آشنا خواهیم شد. همچنین در حد مروری اجمالی، سعی می‌کنیم شما را با […]

Read More