برخی چارچوب‌ها و ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری-مقدمه

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی یک سیاست‌گذار رفتاری، برای بهبود یک مسئله اجتماعی، به چه تیپ راه‌حل‌هایی می‌اندیشد؟ کتاب‌ها و مقالات فراوانی تاکنون به موضوع اقتصاد رفتاری پرداخته‌اند. اما آیا به‌طور خاص برای سیاست‌گذاری و حکمرانی با رویکرد رفتاری، چارچوب‌هایی ارائه شده است؟  در این یادداشت، با دو چارچوب از اعضای «تیم بینش‌های رفتاری» […]

Read More