برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: مشوق‌های درونی، اخذ تعهد، ابزارهای زبانی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی  می‌خواهیم در چند یادداشت کوتاه، برخی از ابزارهای مفید و پرکاربرد سیاست‌گذاری رفتاری را به همراه نمونه‌های موردی واقعی ارائه کنیم. در این یادداشت، سه ابزار را معرفی می‌کنیم: مشوق‌ها، تعهدات و زبان! از نگاه رفتاری، مشوق‌ها باید دارای چه خصوصیاتی باشند؟ و ببینید: چگونه برای کاهش مصرف انرژی […]

Read More