تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-سایر روش‎های تحلیلی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی در این یادداشت قصد داریم پرونده تحلیل‌های پیشینی را فعلاً ببندیم!  یک دسته از روش‌های تحلیل بسیار متداول در کشور ما، روش‌های مبتنی بر قضاوت خبرگان است: مصاحبه، گروه کانونی، دلفی و… در این یادداشت ابتدا با روش دلفی سیاستی (Policy Delphi) آشنا خواهیم شد. همچنین در حد مروری […]

Read More

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل اثرات جانبی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی به نظر شما، آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، یک سیاست تغییر رفتار موفق بوده است یا خیر؟ افراد به این پرسش، پاسخ‌های متنوعی می‌دهند! می‌توان گفت هم بله، هم خیر. از طرفی واقعاً موجب تغییر رفتار شده است ولی از طرف دیگر… در بسیاری از مواقع، سیاست‌های ما […]

Read More