تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-سیاست‌گذاری شواهدمحور و تحلیل‌های پسینی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی تفاوت تحلیل‌های پیشینی و پسینی در سیاست‌گذاری عمومی چیست؟ کدام‌یک اهمیت بیشتری دارد و بیشتر در شکل‌گیری سیاست‌ها تعیین‌کننده است؟ منظور از اصطلاح «سیاست‌گذاری شواهدمحور (evidence-based)» که امروزه به فراوانی شنیده می‌شود، چیست؟ ماهیتِ «بینش (insight)» در سیاست‌های شواهدمحور چیست؟ مثال‌هایی از «بینش» را در سیاست‌های کاهش خشونت خانوادگی […]

Read More

تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار- شناخت جامعه

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی معمولاً در متون سیاست‌گذاری رفتاری، به ارائه بینش‌ها و ابزارهایی مانند مشوق‌های غیرمادی، تعهدات، نحوه انتقال پیام، معماری انتخاب، گزینه‌های پیش‌فرض و… اشاره می‌شود. ولی تعداد متونی که به چگونگی «تحلیل»، «پیاده‌سازی» و «ارزیابی» این سیاست‌ها پرداخته باشند زیاد نیست.اکنون در چند یادداشت می‌خواهیم به فرایند تحلیل این سیاست‌ها […]

Read More

مقدمه‎ای بر تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار- شناخت مسأله

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی همان‌طور که در یادداشت اول بیان شد، برای بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌ها، می‌توان دو رویکرد در پیش گرفت: یکی از دیدگاه محتوای سیاست و دوم از منظر فرایند تهیه و تدوین آن. در یادداشت‌های قبلی، به یک سیاست خوب، از حیث محتوا پرداختیم و در این یادداشت، به فرایند […]

Read More