مقدمه‎ای بر تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار- شناخت مسأله

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی همان‌طور که در یادداشت اول بیان شد، برای بررسی علل ناکارآمدی سیاست‌ها، می‌توان دو رویکرد در پیش گرفت: یکی از دیدگاه محتوای سیاست و دوم از منظر فرایند تهیه و تدوین آن. در یادداشت‌های قبلی، به یک سیاست خوب، از حیث محتوا پرداختیم و در این یادداشت، به فرایند […]

Read More