تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-سایر روش‎های تحلیلی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی در این یادداشت قصد داریم پرونده تحلیل‌های پیشینی را فعلاً ببندیم!  یک دسته از روش‌های تحلیل بسیار متداول در کشور ما، روش‌های مبتنی بر قضاوت خبرگان است: مصاحبه، گروه کانونی، دلفی و… در این یادداشت ابتدا با روش دلفی سیاستی (Policy Delphi) آشنا خواهیم شد. همچنین در حد مروری […]

Read More