خرید کتاب

کتاب درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

۱. کتاب درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

به کوشش: علیرضا نفیسی

انتشارات دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

فروردین ۱۳۹۵

قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان

خرید کنید

کتاب تلنگر برای ایران

۲. کتاب تلنگر برای ایران

مطالعات موردی سیاست‌های تغییر رفتار در ایران و جهان

مؤلفین: علیرضا نفیسی، محسن اشعاری و سعید طهماسبی

انتشارات میلکان

تیر ۱۴۰۰

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان (قیمت روی جلد: ۸۷,۰۰۰ تومان)

خرید کنید