ساختارهای رسمی و غیررسمی

در این دسته از یادداشت‌ها، نحوه طراحی مؤثر ساختارهای رسمی، چگونگی استفاده از ظرفیت‌های بخش محلی، استفاده از مشارکت‌های مردمی و مراوده با مؤسسات و نهادهای ذی‌نفع مورد بحث قرار می‌گیرد.

برای مشاهده یادداشت‌های این دسته، اینجا را کلیک کنید.