رونمایی از کتاب تلنگر برای ایران

جلسه رونمایی کتاب تلنگر برای ایران، تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰ با حضور علیرضا نفیسی، محسن اشعاری و سعید طهماسبی (مولفین کتاب)، آقای دکتر علی اصغر پورعزت (استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و رئیس انجمن مدیریت دولتی ایران) و آقای حمیدرضا داهویی (مدیر عملیات شرکت توسعه و سیاستگذاری سامان توس مکان: خانه اندیشه ورزان ایران)   […]

Read More

کتاب تلنگر برای ایران

همه مطالب این وبسایت و بیش از آن را، یک جا در این کتاب داشته باشید! «چگونه دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند رفتارهای روزمره شهروندان را به نفع صلاح عمومی جامعه تغییر دهد؟» این پرسش، درون‌مایه محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهد. اما پاسخ به آن هرگز کار ساده‌ای نیست و بیش […]

Read More

کتاب درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

چندی است که دولتمردان کشور و گروه‌های مردمی، متوجه موضوع آسیب‌های اجتماعی و ابعاد عمیق آن در جامعه شده‌اند. پایش‌های صورت گرفته در مجموعه وزارت کشور، شهرداری تهران و…، ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر به این موضوع را آشکار نموده‌اند و به همین منظور، شورای اجتماعی کشور، در سطح رهبری و سران سه قوه و […]

Read More