تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-سیاست‌گذاری شواهدمحور و تحلیل‌های پسینی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی تفاوت تحلیل‌های پیشینی و پسینی در سیاست‌گذاری عمومی چیست؟ کدام‌یک اهمیت بیشتری دارد و بیشتر در شکل‌گیری سیاست‌ها تعیین‌کننده است؟ منظور از اصطلاح «سیاست‌گذاری شواهدمحور (evidence-based)» که امروزه به فراوانی شنیده می‌شود، چیست؟ ماهیتِ «بینش (insight)» در سیاست‌های شواهدمحور چیست؟ مثال‌هایی از «بینش» را در سیاست‌های کاهش خشونت خانوادگی […]

Read More