تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل اثرات جانبی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی به نظر شما، آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، یک سیاست تغییر رفتار موفق بوده است یا خیر؟ افراد به این پرسش، پاسخ‌های متنوعی می‌دهند! می‌توان گفت هم بله، هم خیر. از طرفی واقعاً موجب تغییر رفتار شده است ولی از طرف دیگر… در بسیاری از مواقع، سیاست‌های ما […]

Read More

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تحلیل پذیرش عمومی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی بسیاری از سیاست‌های تغییر رفتار، از طرف جامعه با مقاومت روبرو می‌شوند. شهروندان بسیاری از مواقع دوست ندارند که کسی رفتار آنها را تغییر دهد، دیگر چه برسد به حکومت! چگونه می‌توانیم میزان پذیرش عمومی یک سیاست را تحلیل کنیم؟ در این یادداشت، یک چارچوب ساده برای تحلیل پذیرش […]

Read More

تدوین سیاست‏‎های تغییر رفتار-تهیه مدل‌های منطقی

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی   در دو یادداشت قبلی (تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار-شناخت جامعه و تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار-شناخت سیستمی رفتار)، به شناخت جامعه با دو رویکرد پرداختیم: مطالعات روان‌شناختی و مطالعات سیستمی. با شناخت جامعه، می‌فهمیم که علل و عوامل رفتارهای کنونی و موانع تغییر رفتارها چه هستند. اما این شناخت، چگونه می‌تواند به […]

Read More

تحلیل سیاست‏‎های تغییر رفتار-بخش‌بندی جامعه

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی همان‌طور که بیان شد، برای شناخت بهتر جامعه، باید ابتدا آن را بخش‌بندی[۱] نمود تا رفتارها و عوامل مؤثر بر آن، برای بخش‌های مختلف جامعه به‌صورت مجزا مطالعه و درنهایت نیز برای هر بخش، سیاست متناسب با آن طراحی گردد؛ چرا که اولاً همان‌طور که قبلاً اشاره شد، یک […]

Read More