تحلیل سیاست‎های تغییر رفتار- شناخت سیستمی رفتار

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی چرا ما وقتی در یک محیط خاص هستیم، رفتارهای مشخصی را از خودمان بروز می‌دهیم و وقتی به محیط دیگری می‌رویم، رفتارهای ما نیز متفاوت می‌شود؟ کدام رفتارهای ما، وابسته به محیط است؟ آیا می‌توان با ایجاد تغییراتی در محیط، بر رفتارهای شهروندان اثرگذاری کرد؟ تفکر سیستمی چگونه می‌تواند […]

Read More