کتاب درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

چندی است که دولتمردان کشور و گروه‌های مردمی، متوجه موضوع آسیب‌های اجتماعی و ابعاد عمیق آن در جامعه شده‌اند. پایش‌های صورت گرفته در مجموعه وزارت کشور، شهرداری تهران و…، ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر به این موضوع را آشکار نموده‌اند و به همین منظور، شورای اجتماعی کشور، در سطح رهبری و سران سه قوه و […]

Read More