ارزیابی فرایند

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی پیش از این در مورد شاخص‌های فرایندی و نتیجه‌ای و چیستی و چرایی ارزیابی فرایند و تأثیرات بحث کردیم. اکنون می‌خواهیم به‌طور فنی‌تری به چگونگی این دو نوع ارزیابی بپردازیم. ارزیابی فرایند معمولاً برای بدست آوردن تجربیات افراد، حوزه‌ها یا نهادهای مختلف متأثر از سیاست طراحی می‌شوند. این ارزیابی […]

Read More