معرفی برخی ابزارهای سیاست‌گذاری رفتاری: معماری انتخاب

 علیرضا نفیسی، محسن اشعاری، سعید طهماسبی در دو یادداشت قبل، به معرفی ۵ ابزار مفید در سیاست‌گذاری تغییر رفتار (مشوق‌ها، تعهدات، ابزارهای زبانی، هم‌نشینان و هنجارها) و برخی قانون‌مندی‌های مربوط به آنها پرداختیم. در این یادداشت که آخرین قسمت از این سری است، به معرفی مجموعه‌ای از ابزارها با منطق مشترک «معماری انتخاب» خواهیم پرداخت. […]

Read More