کتاب تلنگر برای ایران

همه مطالب این وبسایت و بیش از آن را، یک جا در این کتاب داشته باشید! «چگونه دولت با ابزارهایی که در اختیار دارد، می‌تواند رفتارهای روزمره شهروندان را به نفع صلاح عمومی جامعه تغییر دهد؟» این پرسش، درون‌مایه محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهد. اما پاسخ به آن هرگز کار ساده‌ای نیست و بیش […]

Read More

کتاب درآمدی بر مدیریت سیاست‌های تغییر رفتار

چندی است که دولتمردان کشور و گروه‌های مردمی، متوجه موضوع آسیب‌های اجتماعی و ابعاد عمیق آن در جامعه شده‌اند. پایش‌های صورت گرفته در مجموعه وزارت کشور، شهرداری تهران و…، ضرورت رسیدگی هر چه سریع‌تر به این موضوع را آشکار نموده‌اند و به همین منظور، شورای اجتماعی کشور، در سطح رهبری و سران سه قوه و […]

Read More